• ZI YANG FU XI CHA

《茶经》 系列

18-9-29 下午5:23

烤茶

凡灸茶,慎勿于风烬间灸,票焰如钻,使炎凉不均。持以逼火,屡其翻正,候炮出培塿状虾蟆背,然后去火五寸,卷而舒则本其始,又灸之。若火干者,以气熟止;日干者,以柔止。

 1. 不要在通风的馀火上烤。
 2. 要靠近火不停地翻动。
 3. 烤出突起小疙瘩离火五寸。
 4. 当卷曲的茶饼又伸展开时再烤。
 5. 用火烘干的茶烤到冒热气。
 6. 用太阳晒干的茶烤到柔软。

捣茶

 其始若茶之至嫩者,茶罢热捣叶烂而牙笋存焉。假以力者,持千钧杵亦不之烂,如漆科珠,壮士接之不能驻其指,及就则似无禳骨也。灸之,则其节若倪,倪如婴儿之臂耳。既而承热用纸囊贮之,精华之气无所散越。

 1.嫩茶蒸后乘热捣杵,不可用蛮力。

 2.捣好后烤,茶梗就柔软得像婴儿手臂。

 3.烤好趁热用纸袋封装,冷却后碾成末。

茶炭

候寒末之其火用炭,次用劲薪。其炭曾经燔灸,为膻腻所及,及膏木败器不用之。古人有劳薪之味,信哉!

火具:木炭,柴桑。

原因:不能用染上了腥膻油烟气味的炭木。

依据:用朽坏的木制器具烧煮食物,会有怪味。

煮茶水源

其水,用山水上,江水中,井水下。其山水,拣乳泉石地慢流者上,其瀑涌湍漱勿食之,久食令人有颈疾。又多别流于山谷者,澄浸不泄,自火天至霜郊以前,或潜龙畜毒于其间,饮者可决之以流其恶,使新泉涓涓然酌之。其江水,取去人远者。井取汲多者。

  1.山水。乳泉、石池漫流的水。

  2.江河水。到离人远的地方去取。

  3.井水。要从有很多人汲水的井中汲取。

沸水

其沸如鱼目,微有声为一沸,缘边如涌泉连珠为二沸,腾波鼓浪为三沸,已上水老不可食也。

   一沸:像鱼目的小泡。

   二沸:边缘冒泡连珠。

   三沸:水波翻腾。

   再沸:水老不宜饮用。

煮茶

初沸则水合量,调之以盐味,谓弃其啜余,无乃而钟其一味乎?第二沸出水一瓢,以竹筴环激汤心,则量末当中心,而下有顷势若奔涛,溅沫以所出水止之,而育其华也。

1.放盐调味,舀取口尝。

2.尝后倒瓢中水。

3.二沸舀水,竹夹搅动,茶末沿旋涡倒入。

4.水大开翻滚时掺入舀出的水。

汤色

凡酌置诸碗,令沫饽均。沫饽,汤之华也。华之薄者曰沫,厚者曰饽,细轻者曰花,如枣花漂漂然于环池之上。又如回潭曲渚,青萍之始生;又如晴天爽朗,有浮云鳞然。其沫者,若绿钱浮于水渭,又如菊英堕于鐏俎之中。饽者以滓煮之。及沸则重华累沫,番然若积雪耳。《荈赋》所谓“焕如积雪,烨若春草敷”,有之。

 • 舀碗饮用,沫饽均匀。沫饽为茶汤的华。薄的叫沫,厚的叫饽,细轻的叫花。
 • "花":像枣花浮萍,又像晴朗天空中的鳞状浮云。
 • 沫如青苔浮水,又如菊花入杯。饽,白色沫子。明亮像积雪,光彩如春花。

泡茶

第一煮水沸,而弃其沫之上,有水膜如黑云母,饮之则其味不正。其第一者为隽永,或留熟以贮之,以备育华救沸之用。诸第一与第二第三碗,次之第四第五碗,外非渴甚莫之饮。凡煮水一升,酌分五碗,乘热连饮之,以重浊凝其下,精英浮其上。如冷则精英随气而竭,饮啜不消亦然矣。

 隽永: 一沸去沫渣舀出的第一道水。

 饮用:头碗味最佳。分五碗,趁热喝完。

品味

茶性俭,不宜广,则其味黯澹,且如一满碗,啜半而味寡,况其广乎!其色缃也,其馨也。其味甘樌也;不甘而苦,荈也;啜苦咽甘,茶也。

  茶质:俭,水不宜多放,防止味道淡薄。

  汤色:浅黄,香气四溢。

  味道:入口时苦,咽下馀甘。

旅游紫阳

 • 游紫阳茶山,逛富硒茶园,喝健康紫阳茶
 • 紫阳农家乐,品尝农家富硒菜
 • 任何漂流,享受夏日凉爽激情
 • 悟贞观、真人宫领悟道教文化
 • 富硒小镇

紫阳欢迎您